SIMPLEX

Radiofunktion simplex innebär direkt kontakt mellan olika radioapparater, dvs samma frekvens används för sändning/mottagning.

Simplex används vanligtvis för enklare lösningar som tex vid jakt, krandirigering, enklare byggradionät, licensfri radio mm.

SEMIDUPLEX

Radiofunktion semiduplex innebär att man använder någon form av basstation för att ha kontakt mellan olika radioapparater.
Olika frekvenser används för sändning/mottagning.

Semiduplex är den vanligaste trafiksättet för radionät för transportdirigering likande taxi, för att täcka en större yta på byggen, olika företagssystem.

FULL DUPLEX

Radiofunktion duplex eller full duplex  som man ofta kallar det använder man ofta någon basstation för att ha kontakt med andra radioapparater. Olika frekvenser används för sändning/mottagning.

Duplex eller full duplex är vanligast använd till mobiltelefonsystem dvs att bägge användare kan tala samtidigt.

 

Vad påverkar räckvidden?

  • Uteffekt

En radios uteffekt är den radioenergi som sändaren lämnar. En fördubbling av räckvidden kräver en fyrdubbling av uteffekten.

  • Antennval

Du har möjlighet att välja mellan olika antenner för ökad räckvidd. Längre antenn ger längre räckvidd.

Frekvens     Optimal längd på antenn

31                225 cm

80                90 cm

155              48 cm

400              18 cm

 

Din egen placering

Får Du ett dåligt radioläge kan Du genom att byta antenn öka din räckvidd.

Bästa räckvidden uppnås vid optisk sikt mellan antennerna.

Ur radiosynpunkt bör Du placera Dig så högt och fritt som möjligt.

Radions placering

När Du har radion i en radioficka skall antennen vara fri från kroppen och vara fri över axeln. Detta underlättas med en bärsele.

När Du håller i apparaten blir jordplanet bättre och därmed ökar räckvidden.

Radions handhavande

För att var säker på att alla skall hinna uppfatta ditt anrop. (Håll inne) sändningstangenten någon sekund innan anrop.

Tala i normalt röstläge tre centimeter framför högtalaren.

Se till att radions inställningar är riktigt gjorda.

Dämpning av radiosignal

När en radiosignal går genom luften förlorar den en del av sin energi till den omgivning den passerar. Således är dämpningen minst över fria ytor och speciellt över vatten. Däremot dämpar skog och kuperad terräng betydligt. Markens och luftens fuktighet påverkar räckvidden som också varierar med årstiderna.

Radioskugga

Befinner man sig bakom ett brant berg eller en höjd kan förbindelsen vara dålig. Någon skarp gräns för radioskugga existerar inte för radiovågor. För att motverka radioskugga bör Du placera Dig, om möjligt mer än 10 gånger längre bort än hindrets höjd.
 

Olämplig placering

En järn- eller betongkonstruktion, samt högspänningsledning dämpar avsevärt radiosignalen.


Störningar

Åska, skyfall eller snöoväder kan påtagligt minska räckvidden. El störningar från motor, belysning och järnväg m.m. kan störa radiosignalen.

 

Klassificeringar

0 Inget skydd

1 Petskydd mot föremål större än 50mm

2 Petskydd mot föremål större än 12mm

3 Petskydd mot föremål större än 2,5mm

4 Petskydd mot föremål större än 1mm

5 Dammskyddad

6 Dammtät

 

 

0 Inget skydd

1 Skyddad mot droppande vatten

2 Skyddad mot droppande vatten.

3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.

4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.

5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke.

6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.

7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.

8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten.